တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး

Rule of Law

တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုသည်မှာ လူပုဂ္ဂိုလ်အားလုံး၊ နိုင်ငံတော်အပါအ၀င် အစိုးရကဏ္႑သာမက ပုဂ္ဂလိကကဏ္႑ရှိ အဖွဲ့အစည်းယန္တရားအားလုံးကဥပဒေအပေါ် တာဝန်ခံမှုရှိသည့် စီမံအုပ်ချုပ်မှု ဆိုင်ရာအခြေခံမူဖြစ်သည်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးသဘောတရားအရ ဥပဒေဆိုသည်မှာတိုင်းသိပြည်သိ ထုတ်ပြန်ပြဌာန်းထားခြင်း၊တန်းတူညီမျှသက်ရောက်မှုရှိခြင်း၊ လွတ်လပ်စွာစီရင်နိုင်မှုရှိခြင်းနှင့် နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီခြင်း စသည့်အချက်များနှင့်ပြည့်စုံသော ဥပဒေကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သည့်ဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမဆို အားလုံးနားလည်လက်ခံထားသော တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုသဘောတရားဖြင့် စတင်ရမည်ဖြစ်သည်။ 

ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဖြစ်စဉ်တွင်အစိတ်အပိုင်းများစွာပါ၀င်လျက်ရှိရာ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုသည်လည်းအဆိုပါဖြစ်စဉ်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အနေဖြင့် ပါ၀င်နေပါသည်။ ၂၀၁၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှစ၍မြန်မာနိုင်ငံသည်ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုကို လုပ်ဆောင်လာခဲ့ရာ လက်ရှိဥပဒေစနစ်နှင့် တရားရေးစနစ်များကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းက လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှု အခြေအနေအပေါ် ပြန်လည်သက်ရောက်မှုများရှိလာသည်။ လက်ရှိဥပဒေများသည် ပြည်သူလူထုကိုကောင်းစွာ အကာအကွယ်မပေးနိုင်ကြောင်း ထင်ရှားသည့်သာဓကများစွာရှိနေပါသည်။ ပြည်သူများသည် ဥပဒေတစ်ခုတည်းအောက်တွင် တန်းတူညီမျှမရှိကြသလို တရားရေးမဏ္႑ိုင်ကလည်း အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္႑ိုင် လက်အောက်သို့ရောက်နေပါသည်။ အဆိုပါပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မှသာ မြန်မာနိုင်ငံ၏တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု အခြေအနေမှာတိုးတက်လာနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အကျိုးဆက်အနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီ လူ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်ဆီသို့ အောင်မြင်စွာ အသွင်ကူးပြောင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ကျွနု်ပ်တို့ဖောင်ဒေးရှင်းသည် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးက ဒီမိုကရေစီစနစ်အတွက်များစွာအရေးကြီးကြောင်းကို အသိအမှတ်ပြုလက်ခံပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအားကောင်းလာစေရန် ပင်မစီမံချက်တစ်ရပ်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ၎င်းကိုမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုအားပေးမြင့်တင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းမှုတစ်ရပ်အဖြစ် မှတ်ယူနိုင်ပါသည်။ 

တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အစီအစဉ်အောက်တွင် ကျွနု်ပ်တို့ဖောင်ဒေးရှင်းသည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ တရားသူကြီးများ၊ ရှေ့နေများ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကဲ့သို့သော အေဂျင်စီများနှင့်ပူးပေါင်းကာ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်သာမက လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးချင်းစွမ်းရည်များပါ မြှင့်တင်ရေး၊ ဥပဒေပြုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ဥပဒေမူဘောင်များ ခိုင်မာအားကောင်းလာစေရေး၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိခြင်းနှင့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကဲ့သို့သော တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုထိခိုက်စေသည့်ပြဿနာများအား ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရေးစသည့်လုပ်ငန်းတို့အတွက် ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၎င်းအစီအစဉ်အောက်တွင် ပညာရပ်ဆိုင်ရာနှီးနှောလှယ်ပွဲများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့် သင်တန်းများစီစဉ်ကျင်းပခြင်း၊ စာအုပ်စာတမ်းများပြုစုထုတ်ေ၀ခြင်း၊ ဆက်ဆံရေး ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်တည်ဆောက်ခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများပါ၀င်ပါသည်။ 

လူအခွင့်အရေးကိုအားပေးမြှင့်တင်ခြင်းနှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတို့သည်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နေသည်ဟု ကျွနု်ပ်တို့ဖောင်ဒေးရှင်းကယုံကြည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်အဆိုပါအစီအစဉ်ကို ဖောင်ဒေးရှင်း၏အခြားပင်မ စီမံချက်များဖြစ်သော စီးပွားရေးလွတ်လပ်မှု၊ နိုင်ငံသားအသိပညာပေးခြင်းနှင့် လစ်ဘရယ်အယူအဆ မြှင့်တင်မှု စသည်များနှင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ အောင်မြင်သော ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး ဖော်ဆောင်မှုကို အားပေးမြင့်နိုင်စေရန်ဟူသည့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွနု်ပ်တို့ ဖောင်ဒေးရှင်းကထားရှိသော ဦးတည်ချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိရန် အဆိုပါပင်မအစီအစဉ်ကြီးသုံးခုက ဤနည်းဖြင့် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အပြန်အလှန် ပံ့ပိုးဖြည့်ဆည်းဖော်ဆောင် ပေးလျက်ရှိပါသည်။