နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာအကယ်ဒမီ International Academy for Leadership (IAF)

IAF
FNF Myanmar

နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာအကယ်ဒမီ International Academy for Leadership (IAF)ဖောင်ဒေးရှင်းသည် နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာအကယ်ဒမီ(IAF) ကို နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုအတွက် အခင်းအကျင်းနှင့်ဖိုရပ်တစ်ရပ်အဖြစ် ၁၉၉၀အစောပိုင်းကာလများ၌ (ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ) စင်ထရာတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း၁၉၉၅ခုနှစ်တွင် (ဂျာမဏီနိုင်ငံ) ဂန်မာစဘတ်ရှ်(Gummersbach)ရှိ သီအိုဒိုဟီရပ်စ်အကယ်ဒမီတွင်လည်းထပ်မံတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထိုနေရာတွင်ကမ္ဘာ့တစ်လွှားမှလာရောက်ကြသူများသည် နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံများကိုရှင်းလင်းမျှဝေရန်၊ ယဉ်ကျေးမှုကိစ္စရပ်များကိုဆွေးနွေးကြရန်နှင့် လက်ရှိပြဿနာများကိုလစ်ဘရယ်နည်း ကျဖြေရှင်းနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကိုပူးပေါင်းရှာဖွေရန်အတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာအကယ်ဒမီ(IAF)သည် ပညာရပ်ဆိုင်ရာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲများနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကို ဂန်မာစဘတ်ရှ်(Gummersbach)ရှိ သီအိုဒိုဟီရပ်စ်အကယ်ဒမီတွင်စီစဉ်ကျင်းပပေးသလို အခြားဂျာမဏီနှင့်ဥရောပတွင်းမှ နေရာများတွင်လည်းစီစဉ် ကျင်းပပေးလျက်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာအကယ်ဒမီ(IAF)မှစီစဉ်ကျင်းပသော လှုပ်ရှားမှုပွဲများသည် ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း(ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလွှမ်းခြုံယှက်နွယ်မှုဖြစ်စဉ်)နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ၊ ပညာရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ပဋိပက္ခစီမံခန့်ခွဲရေး၊ ဒေသန္တရအစိုးရဆိုင်ရာမူဝါဒ၊ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး၊ ဗျူရိုကရေစီလျှော့ချရေးနှင့်စည်းမျဉ်းထိန်းချုပ်မှုလျှော့ချရေး စသည်တို့နှင့်ဆက်နွယ်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများအပေါ်အာရုံစိုက်လေ့ရှိပါသည်။