လစ်ဘရယ်သဘောတရားမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်

Liberal Democracy

လစ်ဘရယ်သဘောတရားအားပေးမြှင့်တင်ရေးအစိအစဉ်သည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်၍ ဖက်ဒရစ်နော်မန်ဖောင်ဒေးရှင်းက ချမှတ်ထားသောမဏ္႑ိုင်ကြီးလေးခုထဲရှိ အစီအစဉ်သစ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဤအစီအစဉ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လစ်ဘရယ်သဘောတရား၊ အယူအဆဆိုင်ရာ အသိပညာပေးမှုများကို လုပ်ဆောင်ပြီး ဒေသတွင်း လစ်ဘရယ်သဘောထားရှိသော နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များအချင်းချင်း သဘောထားနှီးနှောဖလှယ်မှုများ၊ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများ ဖြစ်မြောက်စေရန် ကူညီပံ့ပိုးမှုကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ သည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏မိတ်ဖက်များထဲတွင် ပညာရှင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ လွှတ်တော်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ တက္ကသိုလ်များ၊ ပညာရေးစင်တာများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပညာရပ် ဆိုင်ရာကျောင်းများနှင့် လစ်ဘရယ်သဘောတရားအယူအဆကို စိတ်၀င်စားသည့် အခြားသောသက်ဆိုင်ရာ အေဂျင်စီများပါ၀င်ပါသည်။ 

ဖက်ဒရစ်နော်မန်ဖောင်ဒေးရှင်းသည် လစ်ဘရယ်သဘောတရား အားပေးမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်ကို ကမ္ဘာ့တစ်လွှားတွင် အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်နွယ်လျက် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဖက်ဒရစ်နော်မန်ဖောင်ဒေးရှင်းသည် အသိပညာများ အပြန်အလှန်ဖလှယ်နိုင်ရေးအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင် ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာ အခင်းအကျင်းများကို ဖန်တီးပေးထားပြီး ဤအစီအစဉ်သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ လစ်ဘရယ်အယူအဆယုံကြည်သူများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ အတွက်လည်း နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးတို့ကို တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများစွာတို့ကိုလည်း ဖန်တီးပေးထားပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏ အစီအစဉ်သည် အခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုများစွာရှိနေသော ဝန်းကျင်မျိုး၌ပင် သုတေသနနှင့် ခိုင်မာသောအချက်အလက်တို့ကို အခြေပြုသည့် ဆွေးနွေးငြင်းခုံပွဲများပြုလုပ်ကာ ရေရှည်တည်တံ့စေနိုင်မှုရှိသော ထိရောက်မှုရှိသည့် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများကို ဖန်တီးလုပ်ဆောင်ရေးအတွက် တစိုက်မတ်မတ် ဆောင်ရွက်လေ့ရှိပါသည်။ 

မဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ဖွဲ့မှုနှင့် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့် လစ်ဘရယ်အယူအဆသဘောတရား အားပေးမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်သည် အောက်ပါတို့ကို ဦးတည်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။

  • မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိနေသော နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး ပြဿနာများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို လစ်ဘရယ်ကျသော ဖြေရှင်းချက်များနှင့်အတူ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရေး။
  • မြန်မာနိုင်ငံတွင်လစ်ဘရယ်စွမ်းရည်များ မြင့်မားလာစေရေး။
  • မြန်မာနိုင်ငံအခင်းအကျင်းနှင် ့ကိုက်ညီစေမည့် လစ်ဘရယ်အခြေခံသဘာဝများကို စူးစမ်းဖော်ထုတ်ရေး။
  • မျိုးဆက်သစ်များကြားတွင် လစ်ဘရယ်ခေါင်းဆောင်များပေါ်ထွက်လာစေရန် ပျိုးထောင်ပေးရေး။