ကျွနု်ပ်တို့ဘာတွေလုပ်နေသလဲ

ဖက်ဒရစ်နော်မန်ဖောင်ဒေးရှင်းသည် လက်ရှိတွင်အစိုးရအင်စတီကျူးရှင်းများ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တရားသူကြီးများ၊ ရှေ့နေများ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်း၍ ဒီမိုကရက်တစ်အင်စတီ ကျူးရှင်း များခိုင်မာအားကောင်းလာစေရေး၊ မူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု၊ မျှတသောယှဉ်ပြိုင်မှုတို့မှတဆင့် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်မြင့်မားလာစေရေး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုး ရေးအတွက် လိုအပ်သောဥပဒေမူဘောင်များ ခိုင်မာအားကောင်းလာစေရေး၊အကျင့်ပျက် ခြစားမှု ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းရေးနှင့် သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ််အသီးသီးမှပါဝင်ပတ်သက်သူတို၏ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး တို့အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။