စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှု

Economic Freedom

၂၀၁၁ခုနှစ်တွင် စတင်တာဝန်ယူခဲ့သောအရပ်သားအစိုးရလက်ထက်တွင် ဖော်ဆောင်လာခဲ့သည့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဖြေလျော့မှုများနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးသည် သိသာထင်ရှားစွာ တိုးတက်လာခဲ့ပြီး တစ်ဦးချင်းဂျီဒီပီတန်ဖိုးမှာလည်း မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ သို့သော် တိုင်းပြည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းရှိသော အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ယှဉ်ပြိုင်ခံနိုင်မှုအပိုင်းများတွင် ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်သည်။ ထိုသို့ရုန်းကန်နေရခြင်းကြောင့် နှစ်စဉ် ကုန်သွယ်ရေးလိုငွေပြလျက်ရှိနေသည်။ 

ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်အားပေးမြှင့်တင်ရေး၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေး၊ ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ယှဉ်ပြိုင်ခံနိုင်စွမ်းရှိရေး အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိစေရန် ရည်ရွယ်လျက် စီးပွားရေးနှင့် ကူသန်းရောင်း၀ယ်ရေး၀န်ကြီးဌာနနှင့် စက်မှုလက်မှု၀န်ကြီးဌာနတို့အား မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်များပေးရန်နှင့် ထို၀န်ကြီးဌာနများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တက်စေမည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီများပေးရန် ဖက်ဒရစ်နော်မန်ဖောင်ဒေးရှင်းသည် ထို၀န်ကြီးဌာနများနှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ ရေးထိုးခဲ့သည်။ ထိုမိတ်ဖက်၀န်ကြီးဌာနများသို့ ဖက်ဒရစ်နော်မန်ဖောင်ဒေးရှင်း၏ လုပ်ဆောင်ပေးနေသော ပံ့ပိုးမှုများတွင် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပေးခြင်း၊ စက်မှုဇုံဆိုင်ရာ ဥပဒေများ၊ စက်မှုလက်မှုဆိုင်ရာ မူဝါဒများ၊ ဥပဒေများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း အကြံပြုချက်များပေးခြင်း၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများ၊ ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပေးခြင်း၊ ပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အကြံဉာဏ်များပေးခြင်းတို့ ပါ၀င်ပါသည်။ 

ဖက်ဒရစ်နော်မန်ဖောင်ဒေးရှင်းသည် မိတ်ဖက်ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်ပူးပေါင်းကာ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများ ကိုလည်း အစီအစဉ်ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ သာဓကအားဖြင့် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများ၊ ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအသိပညာပေးခြင်း၊ ပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာဥပဒေများ အသိပညာပေးခြင်း၊ စွန့်ဦးတီထွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အသိဉာဏ်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့် နှင့် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အားကောင်းစေရန်မြှင့်တင်ခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍ သင်တန်းများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရခြင်းမှာ မိတ်ဖက်ဝန်ကြီးဌာနများမှ အစိုးရအရာရှိများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် စွန့်ဦးတီထွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ အသိပညာများနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များ မြင့်တက်လာစေရန်ဖြစ်သည်။ မိတ်ဖက်ဝန်ကြီးဌာနများမှ အစိုးရအရာရှိများမှာ အဓိကအားဖြင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်း(Project Cycle Management)၊ စားသုံးသူကာကွယ်ရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး၊ စီမံကိန်းအဆိုပြုလွှာရေးသားခြင်း၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ လှုံဆော်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစသည့် သင်တန်းများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကို တက်ရောက်ကြသည်။ 

ထို့အပြင် ဖက်ဒရစ်နော်မန်ဖောင်ဒေးရှင်းအနေဖြင့် မိတ်ဖက်ဝန်ကြီးဌာနများအား စက်မှုဇုံဆိုင်ရာ သုတေသနစစ်တမ်းများကောက်ယူခြင်းနှင့် နောက်ဆက်တွဲ အစီရင်ခံစာများ ထုတ်ေ၀ခြင်း၊ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့မှ ထုတ်ေ၀သောစာအုပ်များဖြစ်သည့် ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စည်းကြပ်ခွန်ဆိုင်ရာ အထွေထွေသဘောတူညီချက်၊ အသိဉာဏ်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်များကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်၊ ကုန်သွယ်ရေးပံ့ပိုးမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်၊ ဝန်ဆောင်မှုများကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အထွေထွေသဘောတူညီချက်၊ အခြေခံဘောဂဗေဒ၊ အာဆီယံဒေသတွင်း ပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒလမ်းညွှန်များ၊ အာဆီယံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့်ဥပဒေလက်စွဲစာအုပ်(၂၀၁၃)၊ မြန်မာ့အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာဥပဒေ၊ ၂၀၁၅အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်း အတွက် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း လမ်းညွှန် စာအုပ်၊ ရွာတစ်ရွာထွက်ကုန်တစ်ခုလှုပ်ရှားမှု နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာ စသည့် စာအုပ်စာတမ်းများကို ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းနှင်ထုတ်ဝေခြင်းများ လုပ်ဆောင်ပေး လျက်ရှိပါသည်။ ထိုအပြင် ဖက်ဒရစ်နော်မန်ဖောင်ဒေးရှင်းသည် မိတ်ဖက်ဝန်ကြီးဌာနများမှကိုယ်စားလှယ်များ နှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္႑များမှကိုယ်စားလှယ်များကို ဂျာမဏီ၊ ဗီယက်နမ်၊ အင်ဒိုနီးရှားအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာအလိုက် လေ့လာသင်ယူနိုင်သောအခွင့်အလမ်းများရှိနေသည့်နေရာများသို့ လေ့လာခရီးစေလွှတ် မှုများကိုလည်းအခါအားလျော်စွာ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။