အီးယူ ပရောဂျက်

EU PROJECT

လွတ်လပ်မှုအတွက်FNF အစီအစဉ်အရ ဖက်ဒရစ်နော်မန်ဖောင်ဒေးရှင်းသည် နိုင်ငံသားပညာပေး သင်တန်းများနှင့် မဲဆန္ဒရှင်ပညာပေးသင်တန်းများကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ေ၀းလံခေါင်ဖျားသောဒေသများတွင် ပြည်တွင်းမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ သွားရောက်ပို့ချခဲ့ပါသည်။ ထိုသင်တန်းများကို ယူရိုပီယံကော်မရှင် (အီးယူ)မှ ငွေကြေးပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့သော “Support to Electoral Processes and Democracy (STEP Democracy)” project ရှေ့သို့ဒီမိုကရေစီ ပရောဂျက်၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ အပါအ၀င် ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့သွားနေသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စေရန်နှင့် အများယုံကြည်၍ ငြိမ်းချမ်းသော၊ အားလုံးပါ၀င်နိုင်သော ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ဖက်ဒရစ်နော်မန်ဖောင်ဒေးရှင်းသည် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ထောက်ခံသော ပါ၀င်ပတ်သက်သူအများအပြားနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အပြင် လက်ရှိတွင်လည်း ဆက်လက် လက်တွဲလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ 

ဖက်ဒရစ်နော်မန်ဖောင်ဒေးရှင်း(မြန်မာ)နှင့် ၎င်း၏ ပြည်တွင်းမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း ၄ ဖွဲ့ဖြစ်သော Myanmar
Egress – ME၊ Hornbill Organization – HO၊ Scholar Institute – SI နှင့် Naushawng Education
Network – NSEN တို့သည် ပြည်သူလူထုပါ၀င်သော ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုင်ရာ အဓိပ္ပါယ်ပြည့်၀သော ဆွေးနွေးပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် နိုင်ငံသားပညာပေးခြင်းနှင့် မဲဆန္ဒရှင်ပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်းများကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ ေ၀းလံခေါင်ဖျားသော ဒေသများတွင် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆွေးနွေးပွဲများတွင် ပြည်သူများပါ၀င်လာစေရန် ရွေးကောက်ပွဲလွန်ကာလ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဆိုင်ရာ သုတေသနစာတမ်းကို ပြုစုခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း လက်တွဲလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ဤသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် တစ်နိုင်ငံလုံးအဆင့် ရေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆွေးနွေးပွဲများကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေပါသည်။ ထိုဆွေးနွေးပွဲများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်သူလူထုကို အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရုံသာမက နိုင်ငံလူဦးရေအားလုံးကို သက်ရောက်မှု ဖြစ်စေပါသည်။ 

အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသော ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နို၀င်ဘာလ ၈ ရက် မတိုင်ခင်တွင် ဖက်ဒရစ်နော်မန်ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် ၎င်း၏ ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်သူများသည် မည်သည့်သင်တန်းမျှ မရှိခဲ့သည့် ေ၀းလံခေါင်ဖျားသောဒေသအများအပြားတွင် မဲဆန္ဒရှင်ပညာပေးသင်တန်းများစွာကို အောင်မြင်စွာ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အခြားနေရာဒေသများသို့ အရောက်အပေါက်နည်းသော ထိုဒေသများမှ လူပေါင်းများစွာတို့သည် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီစနစ်သစ်ကို စိတ်အားထက်သန်စွာ လေ့လာခဲ့ကြသည့်အပြင် မဲပေးခြင်းဆိုင်ရာ လက်တွေ့သရုပ်ပြခြင်းကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ် မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ တွေ့သွားကြသည့် အတွက် ၎င်းတို့၏ဆန္ဒမဲများကို မည်သို့ပေးရမည်ကို သိရှိသွားပြီး မဲပေးရန် စိတ်အားတက်ကြွသွားကြသည်။ သင်တန်းတက်ရောက်သူများသာမက များစွာသောလူတို့သည် မဲဆန္ဒရှင်ပညာပေးပစ္စည်းများနှင့် လူမှုမီဒီယာလမ်းကြောင်းမှတဆင့် မဲဆန္ဒရှင်ပညာပေးအကြောင်းအရာများကို သိရှိသွားခဲ့ကြသည်။မြန်မာနိုင်ငံသားအများစု၏ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးအပေါ်နားလည်မှုနှင့် မဲပေးနည်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများ၊ အထူးသဖြင့် ပညာအရည်အချင်းသိပ်မရှိကြသော တောင်သူလယ်သမျုား၏ အဆိုပါအကြောင်းအရာများအပေါ် နားလည်သိမြင်မှုများမှာ များစွာတိုးတက်သွားခဲ့ပြီး နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်နှင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အခင်းအကျင်းတို့ကိုသိရှိနားလည်ကာ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကောင်းစွာ ပါ၀င်ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိစေခဲ့ပါသည်။ ု

ရှေ့သို့ဒီမိုကရေစီ ပရောဂျက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖက်ဒရစ်နော်မန်ဖောင်ဒေးရှင်း နှင့် ၎င်း၏ ပြည်တွင်းမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ရေရှည်လုပ်ဆောင်ရန် အဓိကထားကြသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်များ၊ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး၊ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပညာပေးခြင်းနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ သုတေသနစာတမ်းများမှတဆင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲကာလလွန် ပြည်သူ့ဆွေးနွေးပွဲများကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ ေ၀းလံခေါင်ဖျားသောဒေသများတွင် အဓိကထားပြုလုပ်ရန် အားပေးခြင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။